Долни предложения

Знаеш долна кръчма по света и у нас? Пиши ни!
Ако ни хареса, ще те черпим едно и ще те споменаваме в наздравиците си навеки.